header

Home

De technische installaties vormen een steeds groter aandeel in de moderne gebouwen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het binnenklimaat en er zijn meer installaties noodzakelijk voor energiebesparende maatregelen, (brand)beveiliging en ICT voorzieningen.

In de huidige markt is het gebruikelijk dat men in een vroege fase van het ontwerp (conceptfase) de installatiekosten op basis van kengetallen (euro per m2bvo) uitrekent, dan wel met ingeschatte aantallen maal eenheidsprijs. Maar keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de buitenkant van een gebouw, bijvoorbeeld de hoeveelheid glas, isolatie en de indeelbaarheid, hebben een grote invloed op de dimensionering van de installaties en dus ook op de kosten daarvan.

Om deze uitgangspunten toch mee te nemen in de raming is een vernieuwde berekeningsmethodiek ontwikkeld, waarvan in deze cursus gebruikt wordt gemaakt. Met behulp van deze systematiek worden dimensionering en kosten van installaties met elkaar verbonden.

De cursus is zowel geschikt voor installatietechnici als voor bouwkundigen. De accenten voor de cursus liggen per doelgroep anders.


Cursus Installatiekosten voor installatietechnici

Het leerdoel is om cursisten met een installatietechnische achtergrond inzicht en kennis te geven om vroeg in het ontwerptraject bouwkundige en installatietechnische ontwerpuitgangspunten te verwerken in een kostenraming. Hierbij worden niet alleen de installatiekosten inzichtelijk gemaakt, maar eveneens de installatiedimensies (zoals capaciteiten, aantallen e.d.), zodat voor een gedegen raming niet eerst een installatieconcept in detail moet worden uitgewerkt en veel calculatietijd verloren gaat aan het uitwerken van een concept. Tevens wordt ingegaan op de berekeningsmethodiek van levensduurkosten en worden klassikaal diverse klimaatconcepten integraal doorgerekend op basis van de investerings- en exploitatiekosten.

De cursus "Installatiekosten voor installatietechnici" is geschikt voor onder andere:
- installatietechnische ontwerpers;
- installatietechnische adviseurs;
- installatiekostendeskundigen;
- calculatoren;
- projectmanagers in de installatietechniek.


Cursus Installatiekosten voor bouwkundigen

Het leerdoel is om cursisten met een bouwkundige achtergrond inzicht en kennis te geven in de basisprincipes van de installatietechniek en de installatiekosten voor een completere uitoefening van hun beroep. Erkenning van de raakvlakken in een vroege ontwerpfase zal uiteindelijk tot een beter en integraal ontwerp leiden, waarmee de totale bouwkosten (of breder: de exploitatiekosten) worden gereduceerd.

De cursus "Installatiekosten voor bouwkundigen" is geschikt voor onder andere:
- bouwkundige ontwerpers;
- bouwkundige adviseurs;
- bouwkostendeskundigen;
- architecten;
- (project)ontwikkelaars;
- constructeurs;
- bouwmanagers.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus, klik hier of klik hier voor de contactgegevens.