header

Inhoud cursussen

Wat deze cursus anders maakt dan alle andere installatiekostencursussen is niet alleen dat het zeer uitgebreid alle installatieonderdelen behandelt, maar ook tijdens de cursus aan de hand van een vast format zelf een ramingsmodel opzet in Excel� wat direct praktisch bruikbaar is. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt de dimensionering van de installaties. Dit houdt in dat naast de kostenkengetallen ook de installatiekengetallen een rol spelen bij de bepaling van de kostprijs.

De onderwerpen welke aan bod komen zijn:

Werktuigbouwkundige installaties
Opbouw
Ruimtebeslag
Klimaatsystemen
Waardering klimaatinstallaties/comfort

Raming Klimaatinstallaties
Ventilatie
Verwarming
Koelinstallaties
� Regeltechniek

Raming Sanitair & Overige
� Sanitair
Overig (Sprinkler�)

Elektrotechnische installaties
Opbouw
Ruimtebeslag
Bekabeling

Raming primaire installaties
Energievoorziening
Kracht
Verlichting

Raming Transport & Overige
Overige elektrotechnische installaties
Transport

Aspecten Levensduurkostenberekeningen
LCC begrippen en uitleg
� LCC voorbeelden
� Investering
� Energie
� Onderhoud

Buiten het ramingsmodel wat gemeenschappelijk tijdens de cursus wordt gemaakt, worden nog diverse andere handige tools op een memorystick aangeleverd. Tevens ontvangt u al het cursusmateriaal in een handzaam boek.

terug naar overzicht ^

- Opbouw werktuigbouwkundige installaties

installatie-indeling W

Voor het ramen wordt een praktisch toepasbare indelingsstructuur gehanteerd op de standaard NL-SfB is gebaseerd.

terug naar overzicht ^

- Klimaatsystemen

Opbouw werktuigbouwkundige installaties

Aan de hand van 7 meest toegepaste klimaatconcepten wordt het werkingsprincipe van klimaatinstallaties toegelicht.

terug naar overzicht ^

- Ruimtebeslag werktuigbouwkundige installaties

ruimtebeslag

Om een integrale kostenvergelijking te kunnen maken wordt ook een rekenmethodiek aangeboden voor het bepalen van het ruimtebeslag van de installaties.

terug naar overzicht ^

- Waardering comfort klimaatinstallaties

comfortbeoordeling

Het comfort speelt bij het vaststellen van het klimaatconcept een belangrijke rol. Tevens wordt er een instrument aangeleverd waarmee zelf het binnenklimaat kan worden gewaardeerd.

terug naar overzicht ^

- Ventilatie

ventilatie

Voor de verschillende installatieonderdelen van de ventilatie-installatie wordt gebruik gemaakt van onderbouwde kostenkengetallen.

terug naar overzicht ^

- Verwarming

ventilatie

Voor de verschillende installatieonderdelen van de verwarmingsinstallatie wordt een praktisch hanteerbare indeling voor het kostenraamwerk gehanteerd.

terug naar overzicht ^

- Koelingsinstallaties

ventilatie

Het dimensioneren en ramen van de installatieonderdelen wordt stapsgewijs behandeld waarbij technische gecompliceerde formules sterk zijn vereenvoudigd zonder daarbij de nauwkeurig nadelig te be�nvloeden.

terug naar overzicht ^

- Raming sanitair en overige installaties

patroon sprinklerkoppen

Bij diverse installatieonderdelen wordt ingegaan op de rekenmethodiek om tot de kostprijsbepalende factoren te komen. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt bijvoorbeeld de kosten impact van de indeelbaarheid van installaties weergegeven.

terug naar overzicht ^

- Opbouw elektrotechnische installaties

opbouw elektrotechnische installaties

Door praktische afbeelding wordt de opbouw van de diverse installaties weergegeven en de verbindingen tussen de verschillende installatiedelen.

terug naar overzicht ^

installatie-indeling E

Daarnaast wordt de opbouw ook schematisch weergegeven, zodat duidelijk een demarcatie ontstaat van welk onderdeel van de installatie in welk ramingsgedeelte valt in NL-SfB-structuur.

terug naar overzicht ^

- Ruimtebeslag elektrotechnische installaties

ruimtebeslag E

In duidelijke grafische overzichten wordt van diverse elektrotechnische installaties (MS en LS verdeler, trafo�s en noodstroomvoorzieningen, liften etc.) het ruimtebeslag weergegeven.

terug naar overzicht ^

- Keuze bekabeling

keuze bekabeling

De technische en prijs consequentie van de keuze in bekabeling worden aan elkaar gekoppeld.

terug naar overzicht ^

- Bepalen energievoorzieningen

bepalen energievoorziening

In duidelijke stappen wordt bij de diverse installaties eerst de installatie gedimensioneerd waarna in de vervolg stappen de prijs wordt bepaald. Per stap wordt nog een toelichting gegeven. Waardoor stap voor stap een ramingsmodel wordt opgebouwd.

terug naar overzicht ^

- Krachtstroominstallaties

kostenbepalende factoren E

Bij de diverse installaties worden de verschillende kostprijsbepalende factoren in de raming betrokken.

terug naar overzicht ^

- Verlichtingsinstallaties

verlichting

Zoals bij zoveel installatieprijzen zijn deze niet lineair, maar verloopt de prijs via een kromme. Hierdoor ontstaat een re�el beeld over het prijsverloop en kan dit eenvoudig worden gemoduleerd in Excel�.

terug naar overzicht ^

- Overige elektrotechnische installaties

NL/SfB E

Buiten de standaard installaties als de energievooziening, kracht en lichtinstallaties komen ook de meest voorkomende andere installaties aan bod. Zelfs de prijsopbouw van medische transformatoren worden besproken.

terug naar overzicht ^

- Transportinstallaties

transport

Door middel van een aantal eenvoudige stappen worden complexe marktgebruikelijke grafieken om de liftconfiguratie te dimensioneren vereenvoudigd.

terug naar overzicht ^

- Aspecten levensduurkostenberekeningen

klimaatconcept

Voor de meest toegepaste klimaatconcepten wordt een integrale kostenvergelijking gemaakt door middel van een Netto Contante Waarde-berekening. Naast de investeringskosten worden aspecten als energie, onderhoud en bouwkundige kosten in deze vergelijking meegenomen.