header

LCC-tool

In de cursus wordt een rekelmodel in Excel® gemaakt, waarin de dimensionering en de bijbehorende kosten worden berekend. Hieronder vindt u een vereenvoudige versie waarin enkele mogelijkheden worden weergegeven. Meer informatie kunt u vinden op de cursuspagina of neem contact met ons op.

Deze LCC-tool is tevens een vereenvoudigde versie van de Life Cycle Vision-app. Kijk op lifecycle.vision voor meer informatie.

De LCC-tool werkt het beste met Google Chrome, Safari en Internet Explorer (versie 9 en hoger).

Invoer

Door te klikken op “naar resultaten” worden de uitkomsten van de berekening getoond. In het blad “resultaten” worden onderin de gekozen invoerparameters samen met de overige uitgangspunten weergegeven.

Type gebouw:

kantoorgebouw  

Bruto vloeroppervlakte:

6000 m²bvo  

Aantal bouwlagen:

6 verdiepingen  

FNO/BVO-verhouding:

62%  

Glaspercentage gevel:

Vanaf de buitenzijde van het gebouw beschouwd:
m² raamoppervlakte (incl. kozijn-oppervlak) / m² bruto geveloppervlak.

Concept klimaatinstallaties:

Topkoeling met radiatoren
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd. Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient er in de zomer meer lucht te worden getransporteerd dan strikt noodzakelijk is voor de persoonsbezetting. Voor de verwarming worden onder de raamvlakken paneelradiatoren aangebracht zodat kouval aan de gevelzone effectief wordt voorkomen. Door het ontbreken van een naregelvoorziening voor ventilatie wordt bij dit concept alleen beperkte koeling geleverd (150 GTO).

2-pijps fancoil-units met radiatoren
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht en een gekoeldwatersysteem door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd welke is uitgelegd op de persoonsbezetting (minimale verse luchtbehoefte). Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient aanvullende lokale koeling te worden aangebracht. Hiertoe worden per indeelbaar stramien fancoil-units op het gekoeldwatersysteem aangesloten waarmee de koudelevering door middel van een ruimtethermostaat is te regelen (regeling van de ruimtetemperatuur op basis van de gekoeldwaterhoeveelheid door de koelunit). Voor de verwarming worden onder de raamvlakken paneelradiatoren aangebracht zodat koudeval aan de gevelzone effectief wordt voorkomen. Door de naregelvoorziening kan bij dit concept volledige koeling worden gerealiseerd (0 GTO).

All-air met naverwarmers
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd. Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient er in de zomer aanzienlijk meer lucht te worden getransporteerd dan strikt noodzakelijk is voor de persoonsbezetting. Voor de verwarming worden in het toevoerkanaal per indeelbaar stramien naverwarmers aangebracht waarmee de koudelevering door middel van een ruimtethermostaat is te regelen (regeling van de ruimtetemperatuur op basis van de inblaastemperatuur). Door de naregelvoorziening kan bij dit concept volledige koeling worden gerealiseerd (0 GTO).

All-air met VAV-units en radiatoren
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd. Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient er in de zomer aanzienlijk meer lucht te worden getransporteerd dan strikt noodzakelijk is voor de persoonsbezetting. In het toevoerkanaal worden per indeelbaar stramien VAV-units aangebracht waarmee de koudelevering door middel van een ruimtethermostaat is te regelen (regeling van de ruimtetemperatuur op basis van luchthoeveelheid). Voor de verwarming worden onder de raamvlakken paneelradiatoren aangebracht zodat kouval aan de gevelzone effectief wordt voorkomen. Door de naregelvoorziening kan bij dit concept volledige koeling worden gerealiseerd (0 GTO).

4-pijps inductie-unitsysteem
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht en een gekoeldwatersysteem door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd welke is uitgelegd op de persoonsbezetting (minimale verse luchtbehoefte). Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient aanvullende lokale koeling te worden aangebracht. Hiertoe worden in het toevoerkanaal per indeelbaar stramien inductie-units op het gekoeldwatersysteem aangesloten ten behoeve van de koudelevering. De inductie-units worden tevens op het cv-systeem aangesloten voor de verwarming. De koude- en warmtelevering is door middel van een ruimtethermostaat te regelen (regeling van de ruimtetemperatuur op basis van de warm- en gekoeldwaterhoeveelheid door de unit). Door de naregelvoorziening kan bij dit concept volledige koeling wnorden gerealiseerd (0 GTO).

4-pijps klimaatplafondsysteem
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht en een gekoeldwatersysteem door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd welke is uitgelegd op de persoonsbezetting (minimale verse luchtbehoefte). Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient aanvullende lokale koeling te worden aangebracht. Hiertoe wordt een klimaatplafondsysteem op het gekoeldwatersysteem aangesloten. De klimaatplafonds worden tevens op het cv-systeem aangesloten voor de verwarming. De koude- en warmtelevering is door middel van een ruimtethermostaat te regelen (regeling van de ruimtetemperatuur op basis van de warm- en gekoeldwaterhoeveelheid door het klimaatplafond). Door de naregelvoorziening kan bij dit concept volledige koeling worden gerealiseerd (0 GTO).

Betonkernactivering met radiatoren
Een systeem met gebalanceerde mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer) voorzien van warmteterugwinning. De koeling wordt centraal in de luchtbehandelingskast overgedragen en door middel van de ventilatielucht en een gekoeldwatersysteem door het gebouw getransporteerd. Per ruimte wordt een vaste luchthoeveelheid geventileerd welke is uitgelegd op de persoonsbezetting (minimale verse luchtbehoefte). Om aan de koudebehoefte per ruimte te voldoen dient aanvullende lokale koeling te worden aangebracht. Hiertoe is in de vloer-/plafondconstructie een kunststof leidingnet opgenomen die op het gekoeldwatersysteem is aangesloten. Dit leidingsysteem wordt tevens op het cv-systeem aangesloten voor de verwarming. De koude- en warmtelevering van de betonkernactivering is centraal per gevelorientatie geregeld (er is daarom geen individuele naregeling voor koeling aanwezig). Voor de verwarming worden onder de raamvlakken paneelradiatoren voorzien zodat kouval aan de gevelzone effectief wordt voorkomen. Door de beperkte beschikbare capaciteit van de betonkernactivering voor koeling wordt bij dit concept alleen beperkte koeling geleverd (150 GTO).

Concept warmte/koudeopwekking:

Ketel en koelmachine
Geldt als conventioneel opwekkingssysteem. Hierbij wordt de warmte-opwekking door middel van een op aardgas gestookte hoogrendement ketel voorzien en de koude-opwekking door middel van een luchtgekoelde compressiekoelmachine.

Bodemopslag met warmtepomp en pieklastketel
Geldt als duurzaam opwekkingssysteem. Het koude grondwater wordt hierbij in de zomer vanuit een koude bron voor koeling gebruikt. Het warme retourwater wordt hierbij teruggebracht in de grond door middel van de warme bron. In de winter wordt dit relatief warme grondwater opgepompt en door middel van een warmtepomp in temperatuur verhoogd zodat hiermee kan worden verwarmd. De pieklastketel verzorgt ingeval van verhoogde warmtevraag (zeer koude dagen) voor aanvullende warmte.

Concept elektrotechnische installaties:

Minimaal
De primaire elektrotechnische installaties (zoals kanalisatie, energieverdeling en verlichting) worden minimaal uitgevoerd. De benodigde wandcontactdozen worden in een wandgoot uitgevoerd. Voor de overige installaties wordt voor de datainstallatie ledige voorzieningen opgenomen. Een brandmeldinstallatie wordt met gedeeltelijke bewaking uitgevoerd en de liftinstallatie heeft een lage snelheid.

Budget
De primaire elektrotechnische installatie heeft een minimaal niveau, er is echter nog een blikseminstallatie toegevoegd. Buiten de benodigde wandcontactdozen zijn er ook voorzieningen bij de pantry’s opgenomen. Voor de overige installaties wordt de datainstallatie bekabeld uitgevoerd en is er een brandmeldinstallatie aanwezig. De zonweringsinstallatie wordt centraal bediend.

Standaard
De primaire elektrotechnische installatie heeft budget niveau. De wandcontactdozen worden in opvoerzuilen uitgevoerd. Voor de overige installaties zijn er ook voorzieningen opgenomen voor het WLAN netwerk en is de braak/toegangsbeheer installatie uitgebreider. De liften zijn sneller en waarvan één als brandweerlift is uitgevoerd. Daarnaast is voor het gevelonderhoud een mastinstallatie geplaatst.

Luxe
De primaire elektrotechnische installatie heeft een standaard niveau, maar is luxer uitgevoerd door de werkplekvoorzieningen in een vloergoot uit te voeren. Voor een continue spanningstoevoer is een noodstroomaggregaat opgenomen. Voor de overige installaties zijn veel installaties toegevoegd zoals onder andere intercom, CCTV, CAI, en uitgebreide braak/toegangsinstallaties.

Excellent
De primaire elektrotechnische installaties is van alle luxe voorzien, zoals fexibele vloergoot en middenspanninginstallatie en is alle noodverlichting op de centrale noodstroomvoorzieningen aangesloten. Voor de overige installaties zijn alle installaties zeer uitgebreid uitgevoerd, zoals: belet, intercom, CCTV, data inclusief WLAN zenders, CAI via data, braak/toegangsinstallatie op het terrein, zonwering per stramien bedienbaar en overcapaciteit van de liften en voor het gevelonderhoud een zelfrijdende kraaninstallatie.

Lichtschakelsysteem:

De keuze van het lichtschakelsysteem heeft impact op het investerings- en onderhoudskosten, maar hiermee kan voornamelijk de energiekosten worden gereduceerd.

 

 

 

Overige uitgangspunten

Voor de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Type zonwering: buitenzonwering op 2 zonbelaste gevels
Type glas: zonwerend glas, HR++
Gevelopbouw: zwaar (steen)
Rc-waarde: 2,5 (m2*K)/W
   
   
   
   
   
   
Indeelbaarheid: 3,6 m
Interne warmtelast: 35 W/m²
Warmteterugwinning: 70%
   
   
   
   
   
   
   
Exploitatieperiode: 25 jaar
Discontovoet: 7% (nominaal)
Inflatiecorrectie: 2,25%
Energiekostenstijging: 6% per jaar (incl. inflatie)
Gastarief: 0,45 euro/m3
Elektratarief: 0,15 euro/kWh
   
   
   
Gebruik dagen: 5 dagen/week
Bedrijfstijden: 9:00 - 18:00
Nachtverlaging: inclusief
   
   
   
   
   
   
   
Bouwkundige werkzaamheden
Terreinvoorzieningen
Engineeringskosten adviseur
Water/stoomverbruik
Energieverbruik ten behoeve van proces
Sloopkosten einde levensduur
Kosten bedrijfsvoering en technisch beheer
Subsidies
Financieringslasten
BTW